Haalt u alles uit uw medewerkers?

 

Download tips en trucs

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Diverse organisaties in uiteenlopende branches laten jaarlijks of eens per twee of drie jaar medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Vaak leveren deze onderzoeken interessante stuurinformatie en belangrijke inzichten op. Toch kan er nog meer uitgehaald worden dan tot nu toe het geval is. Daarvoor is het essentieel het periodieke onderzoek door te ontwikkelen naar een gerichte variant. Dit met het doel de organisatiedoelen te realiseren en een doorlopende informatievoorziening te bieden. Juist in deze tijd waarin duurzame inzetbaarheid de boventoon voert en menselijk kapitaal wordt gezien als één van de belangrijkste onderdelen in de organisatie, kan zo’n onderzoek voor HR-verantwoordelijken uitkomst bieden.

 • BASIS

  Speciaal voor de welzijnsbranche kent Welzijn.tevreden.nl een branchebreed medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een aantal essentiële elementen die je van medewerkers wilt weten zoals; arbeidsinhoud, bevlogenheid, sociale veiligheid, werksfeer en samenwerking. Daarbij kunt u uw eigen resultaten vergelijken met de landelijke benchmark.

 • FLEXIBEL

  Wilt u graag uw resultaten kunnen benchmarken maar heeft u ook behoefte aan flexibiliteit? Dan biedt het flexibele medewerkerstevredenheidsonderzoek u uitkomst. Gezamenlijk met u kijken we op basis van 20 thema’s welke het meeste bijdragen aan uw organisatiedoelen. Daarbij is het ook mogelijk om organisatiegerichte thema’s toe te voegen.

 • MAATWERK

  Wilt u een compleet pakket om uw medewerkers doorlopend te blijven volgen? Gezamenlijk met u bekijken wij welke onderzoeken passen bij uw organisatie en medewerkers.

 • CONTINU

  Heeft u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zou u graag op een aantal ontwikkelthema’s verder willen inzoomen? Welzijn.tevreden.nl biedt u de continu meting. Periodiek brengt u op basis van slechts een aantal vragen één of een aantal ontwikkelthema’s regelmatig onder de aandacht bij de medewerkers om hun werkbeleving regelmatig te blijven volgen.

Tevredenheidsonderzoek Basis Flexibel Maatwerk Continu
Vaste onderzoeksthema’s Vaste onderzoeksthema’s [Ik wil graag een standaard MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) uitvoeren. Voor mij is benchmarking belangrijk]
Flexibele onderzoeksthema's Flexibele onderzoeksthema's [Ik wil een MTO uitvoeren maar Ik wil graag enige flexibiliteit hebben in de keuze bij de thema’s van het onderzoek]
Organisatiedoelen Organisatiedoelen [Ik wil graag met een onderzoeker samen een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) ontwikkelen passend bij onze specifieke organisatiedoelen]
Kort verdiepend onderzoek Kort verdiepend onderzoek [Ik wil nav de eerdere nulmeting verdiepend kort onderzoek doen op organisatiegerichte ontwikkelthema’s en/of ik wil op regelmatige basis inzicht hebben in de werkbeleving en de gekozen ontwikkelthema’s van mijn organisatie.]
Functionaliteiten        
Uitnodiging per e-mail Uitnodiging per e-mail [Nodig uw klanten uit per e-mail met het verzoek om uw dienstverlening te beoordelen en krijg zo een goed beeld wat klanten van uw organisatie vinden]
Organisatiegerichte vragen Organisatiegerichte vragen [Een standaard onderzoek met de mogelijkheid een klein aantal organisatiegerichte vragen zelf toe te voegen]
Realtime dashboard organisatie Realtime dashboard organisatie [Overzichtelijk dashboard met hierin de resultaten van het tevredenheidsonderzoek]
Realtime dashboard op afdeling Realtime dashboard op afdeling [Overzichtelijk dashboard op verschillende niveau's met hierin de resultaten van het tevredenheidsonderzoek]
Verzoek tot opvolging Verzoek tot opvolging [Gelegenheid geven om contactgegevens achter te laten]
Responsive vragenlijsten Responsive vragenlijsten [De vragenlijsten van welzijn.tevreden.nl zijn responsive en dus goed leesbaar op alle mobiele devices]
Benchmark interne organisatie Benchmark interne organisatie [Vergelijk de resultaten van uw onderzoeken binnen uw organisatie. Vergelijk vestigingen, medewerkers, teams, etc.]
Ondersteuning helpdesk Ondersteuning helpdesk [Voor iedere vraag staan we paraat. Van wachtwoord vergeten tot hoe interpreteer ik deze score. Iedere vraag gerelateerd aan de onderzoeksoplossing kunt u stellen aan onze helpdesk tussen 9 en 17 uur of via welzijn@tevreden.nl]
Benchmark landelijk Benchmark landelijk [In het dashboard benchmarken we met alle organisaties die hetzelfde onderzoek uitvoeren. Zo kunt u zien hoe uw organisatie scoort ten opzichte van uw collegae]
Narrowcasting Narrowcasting [Publiceer uw reviews en scores in uw Narrowcasting geheel naar eigen inzicht en in eigen look en feel. We ontsluiten de reviews en scores via onze API en helpen uw op weg om deze resultaten te integreren, zodat uw narrowcasting optimaal laat zien wat uw medewerkers van de organisatie vinden. Heeft u nog geen narrowcasting, maar bent u wel geïnteresseerd? Dan brengen we u graag in contact met onze partner N-Store.]
Onderzoeksplatform in huisstijl Onderzoeksplatform in huisstijl [Eigen platform geheel in uw eigen huisstijl]
Uitnodigen in eigen huisstijl Uitnodigen in eigen huisstijl [Verstuur uitnodigingen met o.a. uw eigen logo]
Dashboard op maat
Analyserapport + vaststelling ontwikkelthema’s Analyserapport + vaststelling ontwikkelthema’s [Rapportage waarin de belangrijkste resultaten, conclusies en verbeterthema’s staan aangegeven]
inbegrepen optioneel uitgesloten Neem contact op Neem contact op Neem contact op Neem contact op