De geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben

Welzijnsorganisatie Vérian

Vérian is een thuiszorgorganisatie met een warm hart voor haar cliënten. Zij levert 24 uur x 7 dagen zorgmomenten in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Brabant. Vérian verpleegt, verzorgt en begeleidt jaarlijks 40.000 mensen. Dat doen zij met persoonlijke aandacht en toewijding. De zorgverleners zijn de kracht van Vérian. Het meten van de cliënttevredenheid is daarmee een automatisch verlengstuk. Er valt immers altijd iets te leren van je cliënten. Vérian stuurt sinds 2012 onderzoeken uit via de onderzoeksoplossing van welzijn.tevreden.nl

Hoe werkt het klanttevredenheidsonderzoek?
Voor de afdeling Maatschappelijk Werk (algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk) maakt  Vérian  gebruik van Tevreden.nl. “ Tevreden.nl  beschikt over kennis op inhoud van de vragenlijsten die voor ons van belang zijn. Ook andere organisaties die maatschappelijk werk aanbieden werken via Tevreden.nl. Een vergelijking met andere organisaties, benchmark, kan dan goed worden gemaakt.”

Wanneer een casus in het digitaal cliëntdossier wordt afgesloten, kan worden aangegeven of ze deze cliënt wel of geen enquête gaat ontvangen. We werken met Datawerken van Regipro.net als leverancier voor het cliëntdossier. Zij hebben deze koppeling verzorgd. Hierdoor hoeven vanuit het secretariaat van onze organisatie geen enquêtes meer verstuurd te worden.

Bij afsluiten van de casus komt de vraag voor het invullen van een onderzoek altijd naar voren. Het is een verplichte vraag. Hierdoor krijgt het grootste gedeelte van de cliënten automatisch een vragenlijst. In het verleden vond het versturen van de vragenlijsten handmatig plaats. We hebben een grote tijd- en daarmee geld besparing gemaakt door te investeren in geautomatiseerd onderzoek. Wij hebben direct zicht op- en inzicht in de cliënttevredenheid bij cliënten die trajecten bij het Algemeen Maatschappelijk Werk en School Maatschappelijk Werk hebben gevolgd. Een analyse en verbeterpunten kunnen we hierdoor sneller uitvoeren en inzetten.

Vérian is HKZ gekwalificeerd. De cliënttevredenheid is een belangrijk onderdeel van de HKZ en komt in de audit gesprekken jaarlijks aan de orde.

Publiceren reviews & scores
Vérian hecht veel waarde aan het publiceren van reviews en scores. “We willen graag dat (potentiële) cliënten de geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben, ook voor samenwerkingspartners. Daarnaast zijn we trots op de goede scores die uit de enquêtes komen. Ook medewerkers voelen zich hierdoor gewaardeerd.”

Advies
Wanneer je als organisatie besluit om een onderzoeksoplossing te gebruiken voor het uitsturen van tevredenheidsonderzoek of effectmeting is een koppeling met de leverancier van het digitaal cliëntdossier is absoluut een meerwaarde. Je bespaart waardevolle tijd en het bereik van cliënten is op deze manier zo groot mogelijk.

Regina Bakker, manager Zorg & Welzijn bij Vérian: “We willen graag dat (potentiële) cliënten en samenwerkingspartners de geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben.”